Saturday, October 16, 2010

Samantoral

Samantoral
----------------

Chali chali path je chali er je hoi na shes
Kothai gele bolte paro etar antodesh,
Alor melai grantha katha kbir matamot
Aam janotar ghanti nere achena pathik bor,
Bhuban parer niler chhatai ujjal dikbidik
Ranga pather galpo katha pabe thik thik,
Nabin jara nabin mate bivor tara mattyo
Vangchhe badha gorche hetha sristi joyer sartto,
Dike dike uthche jege nirer nidra vanga
Angikarer ruprekhayi pechhane phele dando,
Koler shisu, gacher pata, ghaser bindu shishir rekha
Toltoliye ramdhenu rang samantoral jibin khata.

No comments:

Post a Comment